SKÅNEVIK

SUNNHORDLANDS

PERLE 

Skånevik har eit svært rikt kulturliv med mange lag og organisasjonar, dyktige kunstnarar og ei aktiv kyrkje. 

I tillegg gir naturen med nærleiken til fjellet og Skåneviksfjorden høve til rike opplevingar på sjø og land.

Postvegen til Etne, fisketurar på fjorden og Skånevik Naturoppleving er nokre døme på dette. 

Turistinformasjonen gir detaljerte opplysningar om dette.
  
Torgdagane og Skånevik Bluesfestival er store, årlege arrangement med mange besøkjande.  

Du vil også ha stort utbytte av å besøkja Gjestgjevargarden og Norsk Motormuseum. Kulturferja "Skånevik" er freda og kan leigast til mange føremål.

IMG_0491
IMG_0491

REISE TIL SKÅNEVIK

Planlegg turen til Skånevik med buss, ferge, hurtigbåt, privatbil eller egen båt:

 

Fra nord og vest kjører en gjennom Kvinnherad eller Stord. Frå øst og sør tar du E-134 til Skånevik. En kan ta bussen frå Haugesund og øst- og sørlandet med Haukeliekspressen eller Kolumbus 

Med Hurtigbåten Bergen og Stavanger over Stord

Med Norled ferge til Skånevik

Næraste flyplass ligger utenfor Haugesund med bussamband til Skånevik. Flesland flyplass utanfor Bergen har Hurtigbåt Skånevik

Skånevik har en svært fin gjestehavn for småbåter